Дозираща система за твърди субстрати

Важен фактор за ефективността на биогазовата инсталация е надеждното и равномерно подаване на субстрата във ферментатора.

Ферментатор от неръждаема стомана

Основен компонент на биогазовата инсталация е ферментатора, в който протичат биологичните процеси.

Разбъркваща техника

Разработeната от WELTEC технология за равномерно и щадящо разбъркване на биомасата (субстрата) във ферментатора осигурява оптимални биолагични условия.

Помпена техника

Една помпа за цялата система е решението на Weltec като използваната шнекова помпа с проста и надеждна конструкция.

Когенeрация

За да се преобразува произведеният в инсталацията биогаз в електрическа и топлинна енергия се използва когенерация. Тя превръща около 82% от енергийното съдържание на газта в енергия.

Хигиенизация/ Пастьоризация

В областта на битовите и промишлени отпадъци WELTEC BIOPOWER е реализирал оптимални решения в съответствие с Европейската директива (ЕО) 1774/2002.

Компютърно управление

WELTEC BIOPOWER инетегрира в инсталцията централно управление, с което всички процеси могат да се управляват и контолират.