ЦСЕ Грийн ентърпрайсис

ЦСЕ Грийн ентърпрайсис” ООД е създадена през 2012 год. с цел развитие и инвестиции в екологични проекти, преработка на отпадаци от биологичен произход и производство на екологично чиста енергия.

Съдът в САЩ: фермите са отговорни за замърсяването с оборски тор

Федерален съд в САЩ постанови за първи път, че торът от животновъдни обекти може да се регулира по подобие на твърдите отпадъци.