Технология

ТЕХНОЛОГИЯ  НА БИОГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

1. Субстрати - органични отпадъци – в т.ч. хранителни отпадъци, мазнини или утайки.
2. Субстрати - торова маса от животновъдството.
3. Субстрати - растителни суровини - например царевица, цвекло или трева.
4. Ферментатор, в който се поддържа постоянна температура 38-40 градуса. Субстратите се разграждат от микроорганизми в среда без светлина и въздух. Ферментаторът е изработен от неръждаема стомана и има изразено предимство в това, че издържа на корозия от сероводорода, съдържащ се в биогаза и има десетки години живот.
5. Резервоар за ферментиралия субстрат.
6. Отработеният субстрат е висококачествен тор. Може да бъде използван като заместител на азотни торове.
7. Възможно е и сушене на отработения субстрат и използването му като суха тор.
8. Покрив на ферментатора – използван за съхранение на газ.
9. Когенератор, който изгаря биогаза и произвежда ток и топлина.
10 Токът се подава към електропреносната мрежа.
11. Топлината може да бъде използвана за отопление на сгради, сушене на продукция и др.
12. Пречистване на биогаза.
13. Подаване в газопреносната мрежа или метан станции