Биогаз

Какво представлява биогазът?

Биогазът се получава при разграждането на органични вещества при липса на кислород. Той може да се добива от почти всички органични отпадъци (напр. животинска тор, животински и растителни отпадъци, отпадъци от хранително вкусовата промишленост, гастрономията, и т.н.). Той съдържа  от 50 до 70 процента метан, който е основната съставна част на природния газ. Средната топлината стойност на биогаза е около 25 MJ/m3.

Метанът се образува при всяко биологично разграждане и допринася по този начин за парниковия ефект (депа за отпадъци, стада от крави и др.). По тази причина, когато се използват тези отпадни вещества за производство и използване на биогаз се допринася и за намаляване на парниковият ефект. Освен това биогазовите инсталации произвеждат електрическа и топлинна енергия, което ги прави подходящи за изгодни от финансова гледна точка бизнес проекти.