WELTEC BIOPOWER

  От създаването си през 2001г., WELTEC BIOPOWER проектира и изгражда цялостни биогазови инсталации от неръждаема стомана в целия свят. Със своите повече от 80 сътрудници, WELTEC BIOPOWER е изградила над 300 инсталации в Европа, САЩ, Кипър и Япония.
Базирайки се на модерния начин на мислене на опитните си инженери, компанията от гр. Фехта, Долна Саксония – Германия, се превърна в един от водещите производители на цялостни биогазови инсталации.
Силата на това средно предприятие са индивидуалните решения за малки биогазови инсталации, до компютърно управляеми биогазови инсталации в областта на мегаватите; от инсталации преработващи битови отпадъци, до технически решения за пречистване на биогаз с качество на природния газ.
Инсталациите на WELTEC BIOPOWER се изграждат на модулен принцип, при който се използват само утвърдили се в практиката компоненти. Технологията по цялата производствена веригата на инсталацията е собствена разработка на компанията:
-    Техническите решения за ферментатора;
-    Разбъркващата техника;
-    Автоматизацията и компютърното управление;
-    Технология за пастюризиране;
-    Решения за преработка на отработената биомаса.
WELTEC BIOPOWER изгражда ферментатора от неръждаема стомана, защото съдържащите се в биогаза сероводород и амоняк разяждат незащитените повръхности.Това осигурява дълъг живот на инсталацията. Вътрешно-фирмения контрол гарантира високи стандарти, независимо от местоположението на изграждането на биогазовата инсталация, които са чувствително над средното качество за  бранша.
Гъвкавост посредством собственото производство
Тъй като компанията – майка е  водещ производител в селскостопанския сектор, WELTEC BIOPOWER е в състояние да произвежда до 80% от компонентите на инсталациите. Това осигурява постоянно добро качество и дава възможност за индивидуални и адаптивни решения.
На базата на този дългогодишен опит в областта на биогазовата технология, WELTEC BIOPOWER извършва една непрекъсната научна и развойна дейност. Собствената разработка на технологията за разбъркване е най-добрия пример за ефикасната технология на WELTEC BIOPOWER.