Инсталации в селското стопанствo

Преработката на материали от селското стопанство в биогазови инсталации от една страна е финансово изгодно – произвежда се електрическа и топлинна енергия, а от друга преработената биомаса е висококачествена натурална тор.    

Примерни материали, които могат да се използват в биогазови инсталации:
-    Течна и твърда тор
-    Трева
-    Захарно цвекло
-    Царевица
-    Слонска трева
-    Отпадни материали от озеленяването