Индустриални инсталации

1.    Хранителна индустрия (остатъкът е енергия)
Конкретната пазарна ситуация в хранителната индустрия и повишените хигиенни изисквания водят до сериозни количества отпадъци от хранителната индустрия, които могат да се използват за производство на енергия.    
-    Млекопреработвателна индустрия: суроватка, отпадни води.
-    Преработка на месо и риба: животинска кръв, вътрешности, съдържание на стомаси и черва, мазнини, части от животни, мускули, сухожилия, кожа, отпадна вода.
-    Преработка на плодове и зеленчуци: бракувана стока, обелки, костилки, отпадни води.
-    Пивоварни: бирена каша, бирена мая, отпадни води.
-    Спиртоварни: джибри, обелки, костилки.
-    Производство на хлебни и сладкарски изделия: мая, захар, мазнини, обелки.
-    Производство на захар: изрезки от захарно цвекло.    

2.    Управление на индустриалните отпадъците.
Управлението на индустриалните отпадъци все повече се преобразува в управление на суровините. Времената когато био-отпадъците се изхвърляха на депо отминаха. Все повече се открива енергийния потенциал на тези отпадъци.
-    Хранителни отпадъци от столове и гастрономията.
-    Мазнини от заведения за хранене.
-    Производствени отпадъци от предприятия на хранително-вкусовата промишленост.    

3.    Пречиствателни инсталации на индустриални отпадни води    
Днешните изисквания към пречиствателните инсталации са: енергийно ефективни, не замърсяващи околната среда и с висока продуктивност. По тази причина в бъдеще при пречиствателните инсталации ще нараства значението на добиването на електроенергия, топлина и стабилизиране на утайката чрез преработването на утайката в биогазов ферментатор.