Помпена техника

Има различни начини за снабдяване на ферментатора със субстрат, които зависят основно от консистенцията и характеристиките на дадения субстрат. При по-опростени инсталации с един фементатор и течен субстрат може да се изпозва потопяема помпа с директна връзка с ферментатора. В този случай може по желание да се използва проточно измерване на подавания субстрат за контрол на подаваното количество. 
При по-комплексни инсталации, транспортът на субстрата се осъществява с една централна помпа, която може да е разположена в контейнер или в сграда. Посредством засмукващата или изтласкващата тръбна магистрала, могат с една помпа да се свържат всички съдове, част от инсталацията и при необходимост да бъдат напълнени или изпразнени. 
 
Една помпа за цялата система
Weltec Biopower използва в инсталациите си шнекова помпа с проста и надеждна конструкция. 
Това решение има множество предимства: 
- в цялата система има само една помпа;
- модулният начин на изграждане дава възможност за разширения според необходимостта на клиента;
- самозасмукваща помпа; 
- подходяща е за субстрати с по-високо съдържание на сухо вещество;
- помпата е оборудвана със защита от работа на празен ход;
- защита от ниско/високо налягане и комбинирано с проточно измерване;
- гъвкавост в приложението, може да обслужва допълнителни модули на инсталацията: 
  пастьоризатор, подаване към инсталации за сушене, и т.н.; 
- възможно е точно дозиране по количество. 


Индивидуално управление 
Интегрирането на шнекова помпа в помпеното отделение позволява индивидуално управление. Ферментаторът може да се зарежда със субстрат или да се изпомпва субстрат от него. Управлението се осъществява посредством шибери, които се отварят или затварят посредством автоматично програмно управление. Възможно е и алтернативно ръчно управление