Разбъркваща техника

Дългоосна бъркалка
Целта на използването на дългoосни бъркалки е равномерното и щадящо разбъркване на биомасата (субстрата) във ферментатора, като витлото се върти с 40 оборота в минута и създава поток във ферментатора, който осигурява оптимални условия за газообразуващите бактерии. 
За електрическото управление се използва честотен преобразувател, който позволява да се регулират плавно/безстепенно оборотите, в съответствие с изискванията на използвания субстрат. Моторът и лагеруването се намират извън ферментатора, на отделна метална подпора, като оста се въвежда във ферментатора през газоизолиран отвор в стената.

Потопяема бъркалка 
Като допълнение към дългооосите бъркалки се използват така наречените потопяеми бърклаки. Те се използват за бързо и целенасочено смесване на изплуващи или потъващи субстрати в цялостната маса на течния субстрат, и за разбиване на евентуално образували се плаващи слоеве.