Дозираща система за твърди субстрати

Дозираща система (feeding system) 
 

Важен фактор за ефективността на биогазовата инсталация е поддържането на оптимален биологически процес във ферментатора, което зависи от надеждното и равномерно подаване на субстрата във ферментатора. За да можем да откликнем на различните нужди на конкретния концепт на инсталацията предлагаме различни видове дозиращи системи. 


Дозираща система за твърди субстрати 
За твърди субстрати се считат субстрати с високо съдържание на сухо вещесетво. Тя се състои от контейнер, разбъркващи и режещи шнекове, и шнекова система, която подава субстрат във фермантатора. С тази система могат да се използват субстрати като: слама, тревен силаж (до 40%), царевичен силаж (до 20%), зърно, изрезки от захарно цвекло и картофи. Тя се изчислява така, че обемът да е достатъчен за субстрат за един ден. За това изчисление се изхожда от средна плътност на субстрата от 0,45 т/м3. 
 
Новата система за течно подаване на субстрата – MULTIMix
Използването на тревен силаж, силаж от цели растения и тор с високо съдържание на сухо вещество често създават проблеми при подаването на субстрата във ферментатора. 
Новосъздадената от WLETEC система MULTIMix e устройство, което още при подаването на субстрата отстранява чужди тела и раздробява влакнести субстрати. По този начин MULTIMix осигурява техническа и икономическа стабилност на инсталацията.  
Предимства:
1.1.1. Позволява използването на влакнести и лепкави субстрати от животновъдството, тревен силаж, силаж от цели растения, тор от птицевъдството, утайка от пречиствателни станции, зеленчукови отпадъци и хранителни отпадъци (възможно е до 100%!).
1.1.2. Отстраняване на чужди тела преди помпените групи.
1.1.3. Раздробяване на влакнести субстрати.
1.1.4. Захранване на ферментатора с хомогенна биосмес.
1.1.5. Намаляване на плаващи и потъващи слоеве.
1.1.6. Намаляване на времето за разбъркване във ферментатора.
1.1.7. Могат да се захранват няколко ферментатора с една дозираща система.
1.1.8. Ниска степен на износване.