Биогаз

Биогазът се получава при разграждането на органични вещества при липса на кислород. Той може да се добива от почти всички органични отпадъци.

Прочети повече

Оборудване за свинеферми

Компанията WEDA Damman & Westerkamp GmbH, чийто търговски представител сме за територията на България, произвежда и предлага цялостно оборудване за свиневъдството.

Прочети повече

НОВИНИ

ЦСЕ Грийн ентърпрайсис

ЦСЕ Грийн ентърпрайсис” ООД е създадена през 2012 год. с цел развитие и инвестиции в екологични проекти, преработка на отпадаци от биологичен произход и производство на екологично чиста енергия.

Компоненти на биогазова инсталация

Разбъркваща техника

Разработeната от WELTEC технология за равномерно и щадящо разбъркване на биомасата (субстрата) във ферментатора осигурява оптимални биолагични условия.

Помпена техника

Една помпа за цялата система е решението на Weltec като използваната шнекова помпа с проста и надеждна конструкция.

Когенeрация

За да се преобразува произведеният в инсталацията биогаз в електрическа и топлинна енергия се използва когенерация. Тя превръща около 82% от енергийното съдържание на газта в енергия.

Хигиенизация/ Пастьоризация

В областта на битовите и промишлени отпадъци WELTEC BIOPOWER е реализирал оптимални решения в съответствие с Европейската директива (ЕО) 1774/2002.

Компютърно управление

WELTEC BIOPOWER инетегрира в инсталцията централно управление, с което всички процеси могат да се управляват и контолират.

Видове инсталации

  • Индустриални инсталации

    Конкретната пазарна ситуация в хранителната индустрия и повишените хигиенни изисквания водят до сериозни количества отпадъци от хранителната индустрия, които могат да се използват за производство на енергия. Енергийният потенциал на тези отпадъци все по-често попада в полезрението на бизнеса и общини.
  • Общински инсталации

    Общините са изправени пред предизвикателството на демографски промени, инфраструктурни инвестиции и нарастващи разходи за енергия. WELTEC BIOPOWER предлага интелигентни решения за обработка на органични отпадъци и утайки от пречиствателни инсталации.


  • Инсталации в селското стопанствo

    Преработката на материали от селското стопанство в биогазови инсталации от една страна е финансово изгодно – произвежда се електрическа и топлинна енергия, а от друга преработената биомаса е висококачествена натурална тор. Допълнителен екологичен положителен ефект е намаляването на парниковите газове.